Międzyuczelniane Forum Audytu i Konsultingu to projekt organizowany po raz siódmy przez Koło Naukowe Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego i Studenckie Koło Naukowe Biznesu Szkoły Głównej Handlowej. Na celu ma przybliżenie studentom warszawskich uczelni najbardziej interesujących aspektów funkcjonowania branży doradczej w merytoryczny sposób. Skupia się  na wymianie doświadczeń między studentami wiodących uczelni w Polsce, a ekspertami renomowanych firm. Głównym celem projektu jest zainteresowanie społeczności studenckiej audytem i konsultingiem oraz ukazanie branży doradczej jako atrakcyjnego środowiska pracy

 

  

Arrow
Arrow
Slider