Sekcje

 

 

Zespół strategii odpowiedzialny jest za opracowanie planu działań Koła. To tu powstają liczne pomysły na nowe inicjatywy! W sekcji działają kreatywne osoby, dla których burza mózgów to czysta przyjemność.

Zamieniają koncepty w realne działania, dzięki czemu w Kole powstają wspaniałe projekty. Członkowie i członkinie dokładnie planują poszczególne wydarzenia, a także wyznaczają długookresowe cele i ścieżki rozwoju Koła. 

Sekcja partnerska zajmuje się nawiązywaniem i negocjowaniem współprac, a także zwiększeniem rozpoznawalności i prestiżu Koła. Jej członkowie mają doskonałą okazję do bliższego poznania:

- Prelegentów uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez KNSG,

- Przyszłych pracodawców w procesie pozyskiwania sponsorów i patronów medialnych,

- Kadry naukowej uniwersytetu i innych organizacji studenckich.

Nabytymi umiejętnościami i doświadczeniem dzielą się poprzez organizowanie szkoleń wewnętrznych dla członków KNSG UW. 

Żadne z wydarzeń organizowanych przez KNSG nie mogłoby się odbyć bez wsparcia Sekcji social media. To właśnie jej członkowie odpowiadają za:

- informowanie o nadchodzących eventach, 

- podsumowania dotychczasowych działań, 

- infografiki,

- quizy,

- inne formy interakcji z sympatykami Koła.

Wyjątkowe materiały, unikatowe grafiki, a także rozpoznawalność Koła w mediach społecznościowych Koło zawdzięcza talentowi i chęci rozwoju osób będących w tej Sekcji. 

Zespół HR odpowiada za relacje wewnętrzne w organizacji. Członkowie sekcji wymyślają i przeprowadzają różne formy integracji - spotkania w terenie oraz online, gry rozrywkowe i wyjazdy integracyjne.

Zespół zajmuje się również rekrutacją nowych członków oraz troszczy się o to, aby w naszym Kole każdy czuł się dobrze i miał możliwość zawarcia nowych znajomości. Ważnym zadaniem leżącym w kompetencjach tej Sekcji jest przeprowadzanie cyklicznych ewaluacji działań Koła oraz motywowanie i angażowanie członków w działalność zespołów projektowych.