Partnerstwo Merytoryczne

 

Koło Naukowe Strategii Gospodarczej UW podejmuje współpracę nie tylko z instytucjami zewnętrznymi, lecz również z jednostkami funkcjonującymi w ramach Uniwersytetu Warszawskiego. W celu podjęcia współpracy zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z Zarządem Koła lub poprzez skrzynkę ogólną Koła.

 

Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości WNE UW
Jednostką opiekującą się Kołem Naukowym Strategii Gospodarczej UW na Wydziale Nauk Ekonomicznych jest Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości. Kierownikiem Katedry jest Patron KNSG UW - prof. dr hab. Krzysztof Opolski. Z jednostką związani są także byli członkowie Koła. KNSG UW współpracuje z Katedrą w ramach organizacji konferencji oraz promocji studiów podyplomowych.

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WNE UW
Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WNE UW jest organizacją skupiającą absolwentów oraz obecnych studentów WNE UW. Misją Stowarzyszenie jest organizowanie środowiska osób, które niegdyś studiowały na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW oraz wspieranie Wydziału i działających na nim organizacji studenckich. Organizacja została założona przez członków Koła Naukowego Strategii Gospodarczej UW w 2005 roku.

 

Biuro Rekrutacji i Promocji WNE UW
Biuro Rekrutacji i Promocji WNE UW zajmuje się kompleksowym promowaniem Wydziału Nauk Ekonomicznych UW oraz zarządza powierzchniami wystawienniczymi i ekspozycyjnymi na terenie Wydziału. Koło Naukowe Strategii Gospodarczej UW współpracuje z Komisją w zakresie udostępniania powierzchni instytucjom współpracującym z Kołem oraz w zakresie opiniowania charakteru działalności tych instytucji.

 

Biuro Karier UW
Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego jest jednostką kierującą usługi do studentów oraz absolwentów UW. Biuro organizuje targi pracy, szkolenia oraz prowadzi bazę ofert dla studentów. Koło Naukowe Strategii Gospodarczej UW współpracuję z tą jednostką w zakresie organizacji Uniwersyteckich Spotkań z Rynkiem Pracy. Koło wspiera to przedsięwzięcie w zakresie części odbywającej się na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

 

Samorząd Studentów WNE UW
Samorząd Studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego jest naczelną jednostką reprezentującą studentów uczelni przed jej władzami. Zajmuje się on organizacją inicjatyw kulturalnych oraz naukowych. Jednostka wspiera także inne organizacje studenckie finansowo w ramach dotacji do zgłaszanych przedsięwzięć.

 

Biuro Karier Wydziału Zarządzania UW
Biuro Karier Wydziału Zarządzania rozpoczęło swoją działalność w 2004 roku. Inicjatywa powstania tej organizacji narodziła się w myślach kilku studentów aktywnie działających na Wydziale Zarządzania. Do dziś prowadzenie Biura Karier powierzane jest studentom, którzy pragną pomagać swoim koleżankom i kolegom ze studiów w rozwoju kariery zawodowej.

 

Rada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu Naukowego UW
Rada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu Naukowego UW jest naczelną instytucją, która nadzoruje działalność wszystkich kół naukowych na Uniwersytecie Warszawskim. Rada wspiera także finansowo projekty o charakterze badawczym oraz konferencje naukowe. Organ ten organizuje również doroczny Kongres Kół Naukowych i Artystycznych Uniwersytetu Warszawskiego.