Organizacje Partnerskie

 

Koło Naukowe Strategii Gospodarczej UW chętnie podejmuje się współpracy z innymi organizacjami studenckimi. Jesteśmy pomysłodawcami i założycielami platformy wspierającej przepływ informacji pomiędzy ekonomicznymi kołami naukowymi z całej Polski, jednakże jesteśmy także otwarci na współpracę z innymi organizacjami.

Współpraca może zarówno obejmować bezpośrednie partnerstwo przy realizacji projektów, jak i wsparcie logistyczne lub marketingowe interesujących i wartościowych przedsięwzięć dla studentów, które są autorskimi projektami partnerskich organizacji. Z przyjemnością wspieramy w szczególności przedsięwzięcia, które mają na celu zwiększenie wiedzy studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Organizacjom partnerskim użyczamy własnych kanałów promocji oraz przestrzeń plakatową na naszej uczelni.

Samorząd Studentów WNE

Samorząd Studentów WNE realizuje zadania związane z reprezentowaniem interesów studentów WNE przed władzami uczelni. Organizacja prowadzi czynny udział w pracach komisji regulaminowych i dydaktycznych. Czuwa nad prawidłowym rozdzielaniem stypendiów oraz przyznawaniem wyjazdów studentów na studia zagraniczne, a także bierze aktywny udział w pracach Rady Wydziału, gdzie dyskutowane są sprawy dotyczące przyszłości studiów i dokonywane są wybory władz WNE. Samorząd Studentów WNE odpowiada też za życie kulturalne Wydziału. Jest między innymi organizatorem corocznego wyjazdu integracyjnego do Sulejowa. KNSG UW współpracuje z Samorząd przede wszystkim w zakresie promocji studiów na WNE UW oraz realizuje wspólnie projekty edukacyjne.

Strona internetowa: www.samorzad.wne.uw.edu.pl