IV KONFERENCJA STUDENTÓW WNE UW/ THE IV WNE STUDENTS' CONFERENCE

English below

Drodzy Studenci,

W październiku 2019 roku odbędzie się IV Konferencja Studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Jest to unikalne wydarzenie, umożliwiające studentom prezentację swojego potencjału naukowego oraz wyników przeprowadzonych przez nich badań. W imieniu organizatorów – władz Wydziału oraz Koła Naukowego Strategii Gospodarczej, mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia w niej udziału.

Podczas dotychczasowych edycji  prezentowane prace odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym oraz dotykały różnych obszarów ekonomii, w związku z czym Konferencja stała się doskonałą platformą do poszerzania horyzontów. Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja okaże się jednakowym sukcesem. 

Poniżej znajdują się wszystkie kluczowe informacje dotyczące konferencji oraz wymogi formalne prac i terminy ich nadsyłania. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami i uczestnictwa

Termin: 21 października 2019

Zgłoszenia: pierwsza tura: do 25 lipca, druga tura: do 25 września

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dla kogo

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do osób prowadzących badania w ramach seminariów licencjackich oraz magisterskich, a także przygotowujących projekty zaliczeniowe z przedmiotów realizowanych w toku studiów.

Cel 

Celem Konferencji jest umożliwienie studentom prezentacji swoich prac dyplomowych oraz wyników prowadzonych przez nich badań. Jest to możliwość zaprezentowania potencjału naukowego studentów przed Kadrą Naukową oraz skierowania uwagi pracodawców na potencjał, jaki drzemie w studentach WNE UW. 

Forma

Podział na trzy bloki tematyczne, w ramach których odbędą się: prelekcje studentów, wystąpienie lub debata z pracownikiem naukowym WNE lub zaproszonym z zewnątrz gościem, dyskusja z udziałem audytorium, a także konkurs na najlepszą pracę (wyłonioną przez komitet naukowy). Dwa pozostałe bloki, rozpoczynające oraz kończące Konferencję, wzbogacone zostaną prelekcjami zaproszonych z zewnątrz gości.

Zgłoszenia

Dwie tury rejestracji, pierwsza – przeznaczona głównie dla osób broniących się w sesji letniej do 25 lipca (wypełnienie formularza z abstraktem), druga – dla broniących się we wrześniu do 25 września  (przesyłanie prac oraz prezentacji przez uczestników obydwu tur rejestracji).  

Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza konferencyjnego:

https://www.interankiety.pl/i/XAb36d7p

W związku z tym, że po pierwszej turze rejestracji odbędzie się podział na bloki tematyczne, zachęcamy do jak najliczniejszych zgłoszeń w lipcu – nawet jeśli praca nie jest jeszcze dopracowana, wystarczy tematyka oraz krótki zarys, czego będzie ona dotyczyć. Jeśli problemem jest termin 25 lipca, możliwe będzie wydłużenie go po uprzednim kontakcie mailowym. 

Korzyści 

 • certyfikat poświadczający czynne uczestnictwo w konferencji i gadżety wydziałowe dla wszystkich uczestników
 • publikacja najlepszych prac w magazynie To Zależy
 • atrakcyjne nagrody dla zwycięzców konkursów w ramach bloków tematycznych
 • możliwość zaprezentowania się przed potencjalnym przyszłym pracodawcą (obecność przedstawicieli Rady Pracodawców, zaproszonych gości oraz Komitetu Naukowego)
 • możliwość wysłuchania innych studentów i czerpanie wiedzy z ich prac naukowych
 • cenne doświadczenie na drodze kariery naukowej

Wskazówki dla autorów prac i wymogi formalne: LINK 


Dear Students,

On October 21, 2019 the IV WNE Students’ Conference will take place. It is organized by the Faculty Authorities and Student Association of Economic Strategy, University of Warsaw. We would like to invite the authors of Bachelor’s and Master’s Theses as well as the final papers from the subjects conducted in the course of studies on WNE (the Faculty of Economics) to take part in the Conference in the role of the speaker.

We strongly encourage you to read detailed information below and register for the event.

  

For whom

The conference is targeted mainly at students who conduct researches within the framework of proseminar and also at the students who were preparing final papers from attended courses.

Purpose

The purpose of the Conference is to give students the opportunity to present their dissertations and the results of conducted researches in front of the members of the faculty, guests invited from the most competitive companies and other students. The Conference’s goal is to connect students and graduates of the Faculty of Economic Sciences with the labor market and give them the chance to take their first steps on their scientific career paths. By inviting the faces known from business and financial world, we want the Conference to become the showcase of our faculty.

Structure

The Conference will be split into separate parts, including speeches conducted by students, followed by the debates with the present auditorium participants and commentary by a member of the faculty. Opening and closing lectures will be given by special guests. The best work from each block will be selected by the Scientific Committee and rewarded.

Registration

Two rounds of registration, the first one - intended for students defending their theses during the summer session till 25th July (sending abstracts), the second one - intended for students defending their theses in September till the 25th of September (sending theses and presentations by contestants from both registration rounds).

To take part in the Conference, please complete the registration form:

https://www.interankiety.pl/i/XAb36d7p"

Because of the fact that after the first round we are going to create a division into thematic blocks, we encourage you to register during the first round even if you work is not finished yet. The subject area and short draft will be sufficient.

Each speaker will have to submit the article and the presentation (about 12 minutes long). Detailed guidelines and time schedule will be provided to the qualified participants.

Due to the great interest in the previous editions, the organizing committee reserves the right for the selection of the submissions.

Benefits

 • the certificate of active attendance
 • publication of the best dissertation works in „To Zależy” redacted by The Student Association of Economic Strategy
 • attractive awards for winners of the contest
 • the possibility of presenting in front of potential future employers (attendance of representatives of the Employers Council of our faculty and Scientific Committee)
 • the possibility of hearing other students’ works and gaining knowledge from their works

Specifications for the authors of publications: LINK

Copyright @ 2018 KNSG UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.